Pháp Luật

Quy trình hủy hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

0

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, theo quy định tại Thông tư 68/2019 thì thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020. Như vậy, đối với các doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy thì sẽ tiếp tục sử dụng và chuyển sang sử dụng hóa điện tử. Quy trình để hủy hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện như sau:

Quy trình hủy hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm các bước:

Bước 1:  Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn bao gồm:

– Đại diện ban lãnh đạo

– Đại diện bộ phận kế toán của tổ chức

Bước 2: Tiến hành lập:

– Bảng kiểm kê hóa đơn sẽ hủy cần ghi rõ:

– Tên, ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số…hay kê khai chi tiết từng hóa đơn nếu hóa đơn hủy không liên tục.

– Tiến hành kiểm kê số hóa đơn cần hủy và ký xác nhận.

– Tiến hành hủy hóa đơn và Lập biên bản hủy hóa đơn:

– Biên bản ghi rõ thông tin (loại hóa đơn, mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, từ số …đến số, từ quyển …đến quyển…

– Hình thức hủy hóa đơn: Đốt, cắt góc, xé bỏ…

– Biên bản hủy hóa đơn cần có chữ ký của tất cả những người trong hội đồng hủy hóa đơn.

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn giấy đã phát hành.

– Ngoài ra các doanh nghiệp cũng có thể tham khảo thêm: Điểm d, Khoản 3, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

hóa đơn điện tử

Bước 3:  Tiến hành làm thông báo kết quả hủy hóa đơn cần ghi rõ: Loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy, lý do, ngày giờ, phương pháp hủy.

Bước 4: Thực hiện lấy mẫu hủy hóa đơn có trong phần mềm kê khai gửi tới cơ quan thuế.

Bước 5:  Tiến hành thực hiện làm thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, chỉ với 05 bước trên các doanh nghiệp đã thực hiện xong quy trình để hủy hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh quy trình hủy hóa đơn điện tử, hồ sơ hủy hóa đơn cũng là nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Bộ hồ sơ để thực hiện việc hủy hóa đơn gồm 4 loại giấy tờ sau:

Thứ nhất là Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.

Thứ hai là Bảng thống kê hóa đơn cần hủy.

Thứ ba là Biên bản hủy hóa đơn.

Thứ tư là Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu 3.11: Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Hướng dẫn kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

5 lỗi thường gặp trên phần mềm HTKK và các xử lý

Best Laptops For Working From Home

Như vậy trong bài viết này đã hướng dẫn cụ thể quy trình hủy hóa đơn giấy để có thể chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay theo thống kê mới nhất, hầu hết các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy, Một số doanh nghiệp vẫn còn nhiều hóa đơn giấy thì thực hiện sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy để đảm bảo vừa có thời gian làm quen với hóa đơn điện tử vừa có thể sử dụng nốt hóa đơn giấy không gây lãng phí tài nguyên. Chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử là một trong những vấn đề tất yếu giúp doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh xã hội mới như hiện nay, giúp các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được quy trình hủy hóa đơn giấy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, hồ sơ hủy hóa đơn điện tử và các vấn đề có liên quan trong việc sử dụng hóa đơn trong các doanh nghiệp hiện nay.

Răng thưa có hại như thế nào? Phải làm cách nào để hết răng thưa?

Previous article

Xu hướng lựa chọn nhà liền kề hiện nay

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

More in Pháp Luật