Pháp Luật

Hướng dẫn kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

0

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp thành lập các chi nhánh tại địa phương khác với trụ sở chính để phục vụ việc nâng cao mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, vấn đề về thủ tục và cách kê khai thuế đối với trường hợp này thì còn khiến nhiều kế toán phải lúng túng. Bên cạnh việc tham khảo hướng dẫn sử dụng etax để nộp thuế và các quy định liên quan, bài viết này sẽ hướng dẫn kế toán kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các đơn vị ngoại tỉnh, giúp nâng cao hiệu quả làm việc trong quá trình công tác.

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh)… hạch toán phụ thuộc được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã sổ thuế (loại 13 số).

1. Thuế giá trị gia tăng

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc sẽ tiến hành nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi DN có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh.

2. Thuế môn bài

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

kê khai thuế

3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

4. Thuế Thu nhập cá nhân

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thì phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khẩu trừ thuế hay không phát sinh khẩu trừ thuế. Nếu không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế

5 lỗi thường gặp trên phần mềm HTKK và các xử lý

Có thể áp dụng biên bản thu hồi hóa đơn cho hóa đơn điện tử không?

Như vậy, cách thức kê khai thuế đối với các loại thuế sẽ được thực hiện như sau

1. Thuế giá trị gia tăng: Trường hợp chi nhánh có hoạt động kinh doanh thì nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh; nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

2. Thuế môn bài sẽ do chi nhánh thực hiện nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Chi nhánh thực hiện khai tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

4. Thuế thu nhập cá nhân: Tổ chức trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện khai thuế và quyết toán thuế TNCN. Nếu hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

5 lỗi thường gặp trên phần mềm HTKK và các xử lý

Previous article

Răng thưa có hại như thế nào? Phải làm cách nào để hết răng thưa?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

More in Pháp Luật