Quy trình hủy hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, theo quy định tại Thông tư 68/2019 thì thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020. Như vậy, đối với các doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy thì sẽ tiếp tục sử […]

Răng thưa có hại như thế nào? Phải làm cách nào để hết răng thưa?

Tình trạng răng thưa đã trở nên phổ biến và quen thuộc với tất cả chúng ta. Đây là tình trạng hai hoặc nhiều răng trên cùng một hàm mọc cách xa nhau bất thường, ảnh hưởng đến quá trình ăn uống và vệ sinh răng miệng. Răng thưa do đâu? Răng thưa do nhiều […]