Giải đáp một số thắc mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất về hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp đang dần chuyển giao từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử. Những chia sẻ trong bài viết sẽ giúp bạn đọc giải quyết một số vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử như căn cứ […]