Chọn học Cao đẳng Dược là do bản thân đã được khơi dậy lòng đam mê

Ước mơ không khó tuy nhiêu dám thực hiện ước mơ đó mới là điều quan trọng. Và tôi đã không để bản thân phải hối tiếc khi giờ đây tôi đã trở thành sinh viên Cao đẳng Dược Để trả lời vì sao tôi chọn ngành dược thì thật khó. Ngay từ khi còn […]